Tuesday, January 22, 2019

[SCAM] Review Hyip Bizzilions.com [AU] – Dự án đầu tư ổn định với các gói lãi dài kỳ

[SCAM] Review Hyip Bizzilions.com [AU] – Dự án đầu tư ổn định với các gói lãi dài kỳ

SCAM - KHÔNG THANH TOÁN
Bizzilions PTY LTD là dự án đầu tư của Úc, công ty trung gian trong các giao dịch liên quan đến chuyển giao quyền phát sóng các chương trình TV, sự kiện thể thao và phân phối nội dung quảng cáo.

Giới thiệu Bizzilions.com

Bizzilions.com sử dụng server của Cloudflare. Bảo mật SSL và greenbar của GeoTrust EV RSA CA 2018. Hệ thống chống DDOS. Mã nguồn thiết kế riêng.
Bizzilion.com là dự án đầu tư được đăng ký tại Úc, địa chỉ văn phòng tại Ailen: 25 Rutlond Street Edinburgh, EHI 2RN Scollond, địa chỉ văn phòng tại Úc: Canberra ACT 2601, Australia. Giấy phép đầu tư tại Ailen: L.P. NO. 2465, giấy phép đầu tư tại Úc: 627 750 583.

Đội ngũ phát triển dự án
https://bizzilions.com/?ref=hyipradar

Lộ trình dự án
https://bizzilions.com/?ref=hyipradar

Đặc điểm của Bizzilions.com

  • Online: 06.06.2018
  • Chấp nhận thanh toán qua: BTC, ETH
  • Đầu tư tối thiểu: 0.003 BTC ,  0.15 ETH
  • Rút tiền tối thiểu: 0.00004BTC
  • Lãi trả: 7 ngày/tuần.
  • Thanh toán : Thủ công, tối đa 10 giờ
  • Hoàn vốn đầu tư : Có, tùy gói đầu tư.

Hướng dẫn đầu tư

1. Đăng ký tài khoản:

Việc đăng ký tài khoản tại website khá đơn giản CLICK VÀO ĐÂY

2. Các gói đầu tư:

https://bizzilions.com/?ref=hyipradar

3. Hướng dẫn đầu tư:

Từ giao diện Bảng điều khiển.
Nhấn Make a deposit để bắt đầu.
https://bizzilions.com/?ref=hyipradar

Chọn gói đầu tư, chọn cổng thanh toán, nhập số tiền đầu tư

https://bizzilions.com/?ref=hyipradar

Nhấn Make Deposit để tiếp tục.


0 Post a Comment: