Friday, January 25, 2019

Review Hyip btcinv.io - Lãi 3.6% hằng ngày - Hoàn vốn đầu tư - Thanh toán tức thì

Review Hyip btcinv.io - Lãi 3.6% hằng ngày - Hoàn vốn đầu tư - Thanh toán tức thì

Một siêu phẩm giống BitAeon thần thánh đã xuất hiện. BTCINV - Ra mắt 25/01/2019, chỉ chấp nhận BTC, lãi 3.6% hằng ngày [0.15% hằng giờ], thanh toán tức thì, rút vốn bất kỳ lúc nào sau khi đã đầu tư được 24h với mức phí 5%. Chiến ngay nếu bạn đã quá thành công với BitAeon và đang tìm kiếm người kế nhiệm tiếp theo!


  • Đăng ký tài khoản đầu tư : BTCINV

I. Đặc điểm của BTCINV
  • Ra mắt: 25/01/2019.
  • Chấp nhận thanh toán qua: BTC
  • Đầu tư tối thiểu: 0.001 BTC
  • Rút tiền tối thiểu: 0.0005 BTC
  • Lãi trả: 7 ngày/tuần
  • Thanh toán : Instant - Thanh toán tức thì
II. Gói lãi của BTCINV
  • Một gói lãi duy nhất : 0.15% hằng giờ [3.6% hằng ngày] mãi mãi. Nếu muốn rút vốn thì sau 24h có thể rút vốn với phí 5%.
III. Hướng dẫn đầu tư với BTCINV

  • Đăng ký tài khoản đầu tư : BTCINV

Để đầu tư bạn nhấn "MAKE A NEW DEPOSIT", nhập số BTC muốn đầu tư và nhấn "MAKE DEPOSIT".
https://btcinv.io/?ref=hyipola

Bạn sẽ nhận được thông tin ví BTC của BTCINV để bạn chuyển tiền đầu tư vào. Quá trình nạp tiền đầu tư tại BitAeon rất nhanh, thường khoảng 15 phút - 24h.
https://btcinv.io/?ref=hyipola

Quá trình đầu tư đến đây hoàn thành, nhiệm vụ của bạn là hằng ngày vào BTCINV để rút lãi về hằng ngày. 

IV. Proof [Bằng chứng thanh toán] 26/01/2019

https://btcinv.io/?ref=hyipola

https://btcinv.io/?ref=hyipola


Lưu ý : HYIP luôn tiềm ẩn rủi ro đầu tư nên bạn cân nhắc đầu tư trong phạm vi tài chính cho phép và có trách nhiệm với quyết định đầu tư của bạn


0 Post a Comment: