Wednesday, January 2, 2019

[SCAM] Review Hyip EtherLite.Biz - Lãi từ 5% hằng ngày mãi mãi - Thanh toán tức thì

[SCAM] Review Hyip EtherLite.Biz - Lãi từ 5% hằng ngày mãi mãi - Thanh toán tức thì

SCAM - KHÔNG THANH TOÁN

EtherLite là một site đầu tư khá hấp dẫn khi mức lãi từ 5% hằng ngày mãi mãi, đặc biệt lãi sẽ sinh ra hằng giờ nên bạn có thể rút theo giờ cũng được. EtherLite với chế độ thanh toán tức thì, Green Bar SSL, thiết kế tiêu chuẩn sẽ là một lựa chọn đầu tư tuyệt vời lúc này. EtherLite cũng mới ra mắt hôm nay 02/01/2019 cũng là thời điểm đầu tiên để anh em tham gia tiên phong.


Đăng ký tài khoản đầu tư : EtherLite

I. Đặc điểm của EtherLite
 • Ra mắt: 02/01/2019.
 • Chấp nhận thanh toán qua: $ [PerfectMoney, Payeer], Crypto [BTC, ETH, LTC, DOGE]
 • Đầu tư tối thiểu: 0.004 BTC
 • Rút tiền tối thiểu: 0.0001 BTC
 • Lãi trả: 7 ngày/tuần
 • Thanh toán : Instant - Thanh toán tức thì
II. Các gói lãi của EtherLite
 • Lãi 0.20% hằng giờ [5% hằng ngày] mãi mãi. Đầu tư từ 0.004 BTC - 1 BTC.
 • Lãi 0.29% hằng giờ [7% hằng ngày] mãi mãi. Đầu tư từ 1.001 BTC - 3 BTC.
 • Lãi 0.38% hằng giờ [9% hằng ngày] mãi mãi. Đầu tư từ 3.001 BTC - 10 BTC.
 • Lãi 0.45% hằng giờ [11% hằng ngày] mãi mãi. Đầu tư từ 10.001 BTC - 100 BTC. 
https://etherlite.biz/?ref=hyipradar

III. Hướng dẫn đầu tư với EtherLite

Đăng ký tài khoản đầu tư : EtherLite

Để đầu tư tại danh mục tài khoản bạn chọn "Make Deposit:.

https://etherlite.biz/?ref=hyipradar


Nhấn "Select" vào gói lãi bạn muốn đầu tư, nhập số tiền đầu tư, chọn cổng thanh toán và nhấn "Spend".
https://etherlite.biz/?ref=hyipradar

 • Nếu bạn nạp qua cổng $ [Payeer, PerfectMoney] thì tiền vào tài khoản ngay lập tức.
 • Nếu bạn nạp qua cổng Crypto [BTC, ETH, DOGE, LTC] thì bạn sẽ nhận được chính xác số Crypto phải chuyển đến địa chỉ ví Crypto của EthreLite.
https://etherlite.biz/?ref=hyipradar

Quá trình đầu tư đến đây hoàn thành, nhiệm vụ của bạn là hằng giờ hoặc hằng ngày vào EtherLite rút lãi về.

IV. Proof [Bằng chứng thanh toán] 03/01/2019

https://etherlite.biz/?ref=hyipradar

https://etherlite.biz/?ref=hyipradar

Lưu ý : HYIP luôn tiềm ẩn rủi ro đầu tư nên bạn cân nhắc đầu tư trong phạm vi tài chính cho phép và có trách nhiệm với quyết định đầu tư của bạn0 Post a Comment: