Tuesday, March 5, 2019

[SCAM] Review BitTera.LTD - Site chiến nhanh lý tưởng, lãi up 7.5% hằng ngày - Thanh toán tức thì

[SCAM] Review BitTera.LTD - Site chiến nhanh lý tưởng, lãi up 7.5% hằng ngày - Thanh toán tức thì

SCAM - KHÔNG THANH TOÁN

BitTera LTD thuộc thể loại chiến nhanh khá lý tưởng với một gói lãi cố định 3.5% hằng ngày cho 40 ngày lịch [ROI 140%] mới ra mắt 04/03/2019. BitTera LTD với thiết kế sáng sủa, bảo mật mạnh mẽ bởi Green Bar SSL định danh. Việc đầu tư vào BitTera LTD lúc này là thời điểm tốt nhất để gia tăng tài sản của nhà đầu tư nhanh nhất.I. Đặc điểm của BitTera LTD
 • Ra mắt : 04/03/2019
 • Chấp nhận thanh toán qua: PM, BTC
 • Đầu tư tối thiểu: 0.005 BTC
 • Rút tiền tối thiểu: 0.0009 BTC
 • Thanh toán: Instant - Thanh toán tức thì
 • Tiền thưởng giới thiệu đầu tư 5 cấp : 7% - 5% - 3% - 1% - 0.5%.
 • Hoàn vốn đầu tư : Không, vốn bao gồm trong lãi
 • Lãi trả: 7 ngày / tuần
 • Video giới thiệu công ty 


II Các gói lãi của BitTera LTD
 • Lãi 3.5% hằng ngày cho 40 ngày lịch. ROI 140%. Đầu tư từ 0.005 BTC. 
 • Lãi 5.5% hằng ngày cho 25 ngàylịch. ROI  137.5%. Đầu tư từ 0.025001 BTC
 • Lãi 7.5% hằng ngày cho 20 ngày lịch. ROI 150%. Đầu tư từ 0.0750001 BTC
 • Đầu tư qua cổng PM thì nhập số BTC muốn đầu tư, tự động sẽ được quy đổi ra số $ tính theo tỉ giá BTC/$ hiện tại.
https://bittera.ltd/?ref=hyipola
 
III. Hướng dẫn đầu tư với BitTera LTD


Tại "DASHBOARD" bạn nhấn "Deposit" để đầu tư. HyipOla đã đầu tư 0.08 BTC vào ngày 05/03/2019.

https://bittera.ltd/?ref=hyipola

Chọn cổng thanh toán, nhập số lượng BTC muốn đầu tư và nhấn "Deposit". Nếu bạn chọn cổng PM thì bạn vẫn nhập số BTC muốn đầu tư, tự động số BTC đó sẽ được quy đổi ra $ theo tỉ giá hiện tại BTC/$.

https://bittera.ltd/?ref=hyipola

 • Nếu bạn nạp qua cổng PerfectMoney [PM] thì tiền vào tài khoản ngay lập tức.
 • Nếu bạn nạp qua cổng BTC thì bạn sẽ nhận được chính xác địa chỉ ví BTC của BitTera LTD để bạn chuyển tiền đầu tư vào.
https://bittera.ltd/?ref=hyipola

Quá trình đầu tư đến đây hoàn thành, nhiệm vụ của bạn là hằng ngày vào Review BitTera LTD để rút lãi về.

IV. Proof [bằng chứng thanh toán] 05/03/2019
Để rút tiền bạn vào "WITHDRAW". HyipOla đã rút 0.00175012 BTC = 6.53$ qua cổng PM ngày 05/03/2019.

https://bittera.ltd/?ref=hyipola

https://bittera.ltd/?ref=hyipola

 

Lưu ý : HYIP luôn tiềm ẩn rủi ro đầu tư nên bạn cân nhắc đầu tư trong phạm vi tài chính cho phép và có trách nhiệm với quyết định đầu tư của bạn

0 Post a Comment: