Wednesday, March 20, 2019

[SCAM] Review RaedVentures.Co - Site chiến nhanh lý tưởng, lãi up 7.44% hằng ngày, thanh toán tức thì

[SCAM] Review RaedVentures.Co - Site chiến nhanh lý tưởng, lãi up 7.44% hằng ngày, thanh toán tức thì

SCAM - KHÔNG THANH TOÁN

RaedVentures lại là một site chiến nhanh khá lý tưởng mà HyipOla muốn giới thiệu đến anh em đầu tư. RaedVentures ra mắt ngày 17/03/2019 với thiết kế thân thiện, gói lãi đa dạng có cả thanh toán hằng giờ, theo ngày lịch, theo ngày làm việc để phù hợp với nhu cầu riêng của từng người [Lãi up 7.44% hằng ngày], mọi thanh toán cũng đều được xử lý tức thì. Tất cả các yếu tố phù hợp cho một site chiến nhanh đánh đúng lúc đều có, vì vậy nhanh tay vào múc ngay cho nóng!I. Đặc điểm của RaedVentures
 • Ngày chạy: 17/03/2019
 • Chấp nhận đầu tư: $ [PM, Payeer], Crypto [BTC, LTC, ETH]
 • Đầu tư tối thiểu: 50$
 • Rút tối thiểu: 0.001 BTC - 0.1$
 • Tiền thưởng giới thiệu thành viên 3 cấp : 10% - 2% - 2%
 • Hoàn vốn đầu tư : Không, vốn đã bao gồm trong lãi.
 • Thanh toán: Instant – Ngay lập tức
II. Các gói lãi của RaedVentures
 • Lãi 3.0% hằng ngày cho 50 ngày làm việc [70 ngày lịch].  ROI 150%. Đầu tư từ 50$.
 • Lãi 4.5% hằng ngày cho 35 ngày lịch. ROI 157.5%. Đầu tư từ 300$.
 • Lãi 6.5% hằng ngày cho 23 ngày làm việc [31 ngày lịch]. ROI 149.5%. Đầu tư từ 100$.
 • Lãi 0.22% hằng giờ cho 32 ngày lịch [5.28% hằng ngày]. ROI 169%. Đầu tư từ 400$.
 • Lãi 0.26% hằng giờ cho 29 ngày lịch [6.24% hằng ngày]. ROI 181%. Đầu tư từ 700$.
 • Lãi 0.31% hằng giờ cho 17 ngày lịch [7.44% hằng ngày]. ROI 200%. Đầu tư từ 1200$.

 
III. Hướng dẫn đầu tư với RaedVentures


Để đầu tư bạn vào "Deposits", chọn "Make Deposit", chọn gói lãi, nhập số tiền muốn đầu tư, chọn cổng thanh toán và nhấn "Invest Now".


HyipOla đã đầu tư 300$ vào ngày 20/03/2019 cho gói lãi 6.5% hằng ngày cho 25 ngày làm việc.IV. Proof [bằng chứng thanh toán] 20/03/2019


https://raedventures.co/?ref=hyipolaLưu ý : HYIP luôn tiềm ẩn rủi ro đầu tư nên bạn cân nhắc đầu tư trong phạm vi tài chính cho phép và có trách nhiệm với quyết định đầu tư của bạn.  


0 Post a Comment: