Thursday, March 21, 2019

[SCAM] Review Wssavior.com - Site đầu tư bền bỉ, lãi up 1.3% hằng ngày

[SCAM] Review Wssavior.com - Site đầu tư bền bỉ, lãi up 1.3% hằng ngày

SCAM - KHÔNG THANH TOÁN
Wssavior quả là một site đầu tư trâu bò khi có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng từ khâu ra mắt cho đến khâu quảng bá rầm rộ. Wssavior được Allhyipmonitors thông báo ra mắt từ 2008, các Monitor nổi tiếng khác thì đã tham gia từ tháng 6/2018 nhưng thật ra Wssavior mới chuyển mình thức giấc vào tháng 03/2019. Vì vậy việc đầu tư vào Wssavior lúc này vẫn là thời kỳ đầu tiên. Wssavior ưu tiên cho việc phát triển lâu dài nên các gói lãi cũng tương đối phù hợp với mục đích này. Vì vậy cũng có thể nói Wssavior là một site chiến lâu dài. Hãy tham gia vào Wssavior ngay lúc này để cảm nhận rắng sự lựa chọn đầu tư với Wssavior không hề sai lầm.


 • Đăng ký tài khoản đầu tư : Wssavior

I. Đặc điểm của Wssavior
 • Ngày chạy: Tháng 03/2019
 • Chấp nhận đầu tư: BTC, LTC, ETH, BCH, DASH.
 • Đầu tư tối thiểu: 50$
 • Rút tối thiểu: 5$
 • Tiền thưởng giới thiệu thành viên 4 cấp : 5% - 2% - 1% - 1%
 • Lãi trả: 7 ngày/tuần
 • Thanh toán: Manual - Thanh toán trong vòng 48h.
II. Các gói lãi của Wssavior
Có khá nhiều gói lãi tuy nhiên HyipOla chỉ khuyến khích anh em đầu tư vào 2 gói lãi trả lãi hằng ngày :
 • Lãi 1.1% hằng ngày cho 50 ngày lịch. Hoàn vốn sau khi hết chu kỳ 50 ngày lịch. ROI 155%. Đầu tư từ 50 - 500$.
 • Lãi 1.3% hằng ngày cho 100 ngày lịch. Hoàn vốn sau khi hết chu kỳ 100 ngày lịch. ROI 230%. Đầu tư từ 5000$.

III. Hướng dẫn đầu tư với Wssavior

 • Đăng ký tài khoản đầu tư : Wssavior

Để đầu tư bạn vào "Make Deposit", chọn gói lãi, chọn cổng thanh toán, nhập số $ muốn đầu tư và nhấn "INVEST NOW".


Bạn sẽ nhận được chính xác số Crypto phải chuyển đến địa chỉ ví Crypto của Wssavior.


HyipOla đã đầu tư 300$ vào Wssavior thông qua cổng BTC vào ngày 21/03/2019IV. Proof [Bằng chứng thanh toán] 21/03/2019
Lưu ý : HYIP luôn tiềm ẩn rủi ro đầu tư nên bạn cân nhắc đầu tư trong phạm vi tài chính cho phép và có trách nhiệm với quyết định đầu tư của bạn.  

0 Post a Comment: