Menu
scopemarkets.com
Buy banner here for $80/week - 19/Jun/2021
 
Buy banner here for $75/week
minexo.io
Buy banner here for $75/week

Buy banner here for $40/week
hyipola.com
SCAM - KHÔNG THANH TOÁN

ExStone tiếp tục là một site đầu tư chiến nhanh mua listing hyip trên HyipOla, admin của ExStone cũng mua litsing trên một monitor nước ngoài khác với giá 2500$. Vì vậy đây là một site chịu chi tiền quảng cáo khá lớn! Không cần dài dòng điểm sơ thông tin về ExStone : Site chiến nhanh lãi từ 9% hằng ngày mãi mãi, ra ngày 26/04/2019, chấp nhận : BTC, PM, Payeer, thanh toán tức thì. Site lãi cao nên mạo hiểm cũng khá cao, anh em tự cân nhắc tham gia nhé!


 • Đăng ký tài khoản đầu tư : ExStone

I. Đặc điểm của ExStone
 • Ngày chạy: 26/04/2019
 • Chấp nhận đầu tư: PM, Payeer, BTC.
 • Đầu tư tối thiểu: 5$
 • Rút tối thiểu: 0.1$, riêng BTC là 2$.
 • Thanh toán: Instant – Thanh toán tức thì
 • Tiền thưởng giới thiệu thành viên 3 cấp : 5% – 2% - 1%.
 • Lãi trả : 7 ngày/tuần.
II. Các gói lãi của ExStone
 • Lãi 9% hằng ngày mãi mãi. Đầu tư từ 5 - 500$. 
 • Lãi 11% hằng ngày mãi mãi. Đầu tư từ 501 - 5000$.
 • Lãi 15% hằng ngày mãi mãi. Đầu tư từ 5001$.
 
III. Hướng dẫn đầu tư với ExStone

 • Đăng ký tài khoản đầu tư : ExStone

Để đầu tư bạn nhấn "Make new deposit", chọn gói lãi, nhập số tiền muốn đầu tư tương ứng với gói lãi bạn chọn, chọn cổng thanh toán và nhấn "Spend".


Để kiểm tra gói lãi của bạn thì bạn vào "Your deposit". HyipOla đã đầu tư 400$ vào ngày 26/04/2019.IV. Proof 26/04/2019
Lưu ý : HYIP luôn tiềm ẩn rủi ro đầu tư nên bạn cân nhắc đầu tư trong phạm vi tài chính cho phép và có trách nhiệm với quyết định đầu tư của bạn

Post a Comment Blogger

 
Top