Friday, August 14, 2020

[SCAM] Review CryptoNode - Dự án dài hạn lãi từ 1% hằng ngày

[SCAM] Review CryptoNode - Dự án dài hạn lãi từ 1% hằng ngày

SCAM - KHÔNG THANH TOÁN
CryptoNode là một dự án có tuổi đời khá lâu từ 25/07/2019 nhưng mới bắt đầu thay đổi giao diện và gói lãi kể từ ngày 04/07/2020. Nên có thể nói đây là giai đoạn mở đầu cho một chương trình đầu tư mới. Điểm ưng ý nhất mà HyipOla thích ở dự án này là việc dự án được điều hành bởi 1 admin đã từng chạy khá nhiều dự án trước đó và đều đem lại lợi nhuận khá tốt cho những người tham gia dự án sớm nhất. CryptoNode với những gói lãi vừa phải nhưng trả lãi mãi mãi sẽ đem lại cơ hội khá lớn cho những anh em đầu tư đầu tiên có thể gia tăng số vốn của minh lên một con số không tưởng. Nhưng mọi nguyên tắc chơi Hyip thì anh em nên cân nhắc mọi rủi ro trước khi quyết định đầu tư. HyipOla hy vọng rằng anh em sẽ có lãi kha khá trong dự án này.


I. Đặc điểm của CryptoNode
 • Khởi chạy chính thức : 25/07/2019, đổi gói lãi và giao diện ngày 04/07/2020.
 • Chấp nhận các cổng: USD [PM, Payeer], Crypto [BTC, ETH, LTC, DOGE]
 • Đầu tư tối thiểu : 25$
 • Thanh toán tối thiếu : 0.001 BTC (2$ phí rút), 0.05 ETH (1$ phí rút), 0.1 LTC (0.5$ phí rút), 500 DOGE (không phí rút), 1$ PM (không phí rút), 1$ Payeer (1% phí rút).
 • Lãi trả : 7 ngày/tuần
 • Thanh toán : Manual, tối đa 24h từ thứ 2 - thứ 6.
 • Có chính sách : Lãi gộp vốn [Lãi kép] nhằm tăng lợi nhuận
 • Thông tin trên các diễn đàn khác : InvestorsStartPage.comHYIPLogs.com, HyipBox.org.
 • Video HyipOla review CryptoNode Việt Nam 
II. Các gói lãi tại CryptoNode
15/08/2020 : Cập nhật thêm 2 gói lãi mới
 • Lãi 4% hằng ngày cho 50 ngày lịch. Hoàn vốn khi hết chu kỳ lãi, có thể rút vốn bất kỳ lúc nào với phí 10%. Net Profit 300%. Đầu tư từ 10 - 10,000$.
 • Lãi 5% hằng ngày cho 50 ngày lịch. Hoàn vốn khi hết chu kỳ lãi, có thể rút vốn bất kỳ lúc nào với phí 10%. Net Profit 350%. Đầu tư từ 10,000$.Các gói lãi cũ
 • Lãi 1.0% hằng ngày mãi mãi. Đầu tư từ 25$
 • Lãi 1.5% hằng ngày mãi mãi. Đầu tư từ 251$
 • Lãi 2.0% hằng ngày mãi mãi. Đầu tư từ 1,001$.  

III. Hướng dẫn đầu tư tại CryptoNode
Để đầu tư bạn vào Make deposit >> Chọn gói lãi >> Nhập số tiền muốn đầu tư >> Chọn cổng nạp >> Make deposit.


Để kiểm tra gói lãi bạn vào "Deposit list". HyipOla đã đầu tư 400$ vào ngày 04/07/2020.


IV. Proof 05/07/2020
Lưu ý : Đầu tư Review HYIP, MLM, ICO, Matrix Review luôn tiềm ẩn rủi ro đầu tư nên bạn cân nhắc đầu tư trong phạm vi tài chính cho phép và có trách nhiệm với quyết định đầu tư của bạn.

32 comments:

 1. New payments from CryptoNode (profit+referral rewards):  $2.00 has been successfully sent to your PerfectMoney account.

  Transaction batch is 328353535.

  ReplyDelete
 2. HyipZanoza 2020-08-13 10:31

  New payments from CryptoNode (profit+referral rewards):


  $2.00 has been successfully sent to your PerfectMoney account.

  Transaction batch is 328694589.

  ReplyDelete
 3. HyipZanoza 2020-08-15 16:02

  New payments from CryptoNode (profit+referral rewards):


  $10.00 has been successfully sent to your Payeer account.

  Transaction batch is 1114789359.

  ReplyDelete
 4. Hyip-Zanoza.me 2020-08-16 06:15

  New payments from CryptoNode (profit+referral rewards):


  $50.00 has been successfully sent to your Ethereum account.

  Transaction batch is 0x5616e98eec885e25fbff55267a604680b218137e79cd1b5cda0565ea9e8d6e31.

  ReplyDelete
 5. HyipZanoza.me 2020-08-18 05:46

  New payments from CryptoNode (profit+referral rewards):


  $75.98 has been successfully sent to your Ethereum account.

  Transaction batch is 0xe7774d57c6f5b0ae15f2fd2e99aa8d095cd871ed490d65d8794b37c042ad9904.

  ReplyDelete
 6. HyipZanoza.me 2020-08-21 06:12
  New payments from CryptoNode (profit+referral rewards):
  $8.15 has been successfully sent to your Payeer account .
  Transaction batch is 1119604913.

  ReplyDelete
 7. Hyip-Zanoza.me 2020-08-21 17:58

  New payments from CryptoNode (profit+referral rewards):

  $9.27 has been successfully sent to your Bitcoin account.
  Transaction batch is c00d4c3717fe9daefbed076b1cf7bff68812a8bb8163dcd893b065dbc5cd25a9.

  ReplyDelete
 8. Hyip-Zanoza.me 2020-08-21 17:58

  New payments from CryptoNode (profit+referral rewards):


  $9.27 has been successfully sent to your Bitcoin account.

  Transaction batch is c00d4c3717fe9daefbed076b1cf7bff68812a8bb8163dcd893b065dbc5cd25a9.

  ReplyDelete
 9. HyipZanoza.me2020-08-25 07:34

  New payments from CryptoNode (profit+referral rewards):


  $26.92 has been successfully sent to your Bitcoin account.

  Transaction batch is 9ded1733647df7b5404aecd8f46df856e17638ed9eabf9f4602afb79dc2cc51d.

  ReplyDelete
 10. HyipZanoza.me 2020-08-26 06:37

  New payments from CryptoNode (profit+referral rewards):

  $3.10 has been successfully sent to your PerfectMoney account.
  Transaction batch is 330882074.

  ReplyDelete
 11. HyipZanoza.me2020-08-26 22:50

  New payment from CryptoNode (profit+referral rewards):


  $8.06 has been successfully sent to your Bitcoin account.

  Transaction batch is ae90edd881d770fa51e59bccdcafcd6e51e4ec2a254c39c341195d9c4510b9f0.

  ReplyDelete
 12. HyipZanoza 2020-08-28 04:00
  New payment from CryptoNode (profit+referral rewards):  $11.40 has been successfully sent to your Bitcoin account.

  Transaction batch is 282a9f937789e9570c13580828f66ccf129697934d953cc1c83aa9c85879b041.

  ReplyDelete
 13. HyipZanoza.me 2020-08-29 05:57

  New payments from CryptoNode (profit+referral rewards):


  $5.33 has been successfully sent to your Payeer account.

  Transaction batch is 1127692129.

  ReplyDelete
 14. HyipZanoza.me 2020-08-30 15:44

  New payments from CryptoNode (profit+referral rewards):
  $8.40 has been successfully sent to your PerfectMoney account.
  Transaction batch is 331544551.

  ReplyDelete
 15. HyipZanoza.me 2020-08-31 07:45

  New payment from CryptoNode (profit+referral rewards):


  $20.00 has been successfully sent to your Payeer account.

  Transaction batch is 1129609755.

  ReplyDelete
 16. HyipZanoza.me 2020-09-01 11:27

  New payment from CryptoNode (profit+referral rewards):

  $14.26 has been successfully sent to your Bitcoin account.
  Transaction batch is c61df0132904d693b5c678f7a59abfd982cf08cdcb93c10c4387c2653c544547.

  ReplyDelete
 17. HyipZanoza.me 2020-09-02 10:09

  New payments from CryptoNode (profit+referral rewards):

  $6.06 has been successfully sent to your Payeer account.
  Transaction batch is 1131615811.

  ReplyDelete
 18. HyipZanoza.me2020-09-03 13:55

  New payments from CryptoNode (profit+referral rewards):

  $15.20 has been successfully sent to your Bitcoin account.
  Transaction batch is 23a068e938a640b5f1e36a5e0821243c1fbdf235f4a522ea346c66c7d4b2492f.

  ReplyDelete
 19. Hyip Zanoza.me 2020-09-05 06:07

  New payment from CryptoNode (profit+referral rewards):


  $6.72 has been successfully sent to your Payeer account.

  Transaction batch is 1133858611.

  ReplyDelete
 20. HyipZanoza.me 2020-09-06 08:40

  New payment from CryptoNode (profit+referral rewards):

  $12.54 has been successfully sent to your Ethereum account.

  Transaction batch is 0x4a81e224519006e372c9bfa3bcf564119c732928529b4f6b80abaa57504cf77b.

  ReplyDelete
 21. HyipZanoza.me 2020-09-07 21:24

  New payments from CryptoNode (profit+referral rewards):

  $3.82 has been successfully sent to your Payeer account.
  Transaction batch is 1137064447.

  ReplyDelete
 22. HyipZanoza.me 2020-09-08 16:16

  New payments from CryptoNode (profit+referral rewards):

  $9.54 has been successfully sent to your Bitcoin account.
  Transaction batch is /9d289039f0c42a91f6262b7b5d25c4f8d43c21e5119ebc470d9934c12312783d.

  ReplyDelete
 23. HyipZanoza.me 2020-09-09 13:01
  New payments from CryptoNode (profit+referral rewards):
  $8.58 has been successfully sent to your Payeer account.
  Transaction batch is 1139006446.

  ReplyDelete
 24. HyipZanoza.me 2020-09-10 05:04

  New payments from CryptoNode (profit+referral rewards):

  $10.50 has been successfully sent to your Bitcoin account.
  Transaction batch is afa8c1b6ad777273d895cd1448c766d605c020038c646eb1e0694779aa671ba7.

  ReplyDelete
 25. HyipZanoza.me 2020-09-10 20:58
  New payment from CryptoNode (profit+referral rewards):
  $43.28 has been successfully sent to your Payeer account.
  Transaction batch is 1140165970.

  ReplyDelete
 26. HyipZanoza.me2020-09-12 03:14
  New payments from CryptoNode (profit+referral rewards):

  $7.82 has been successfully sent to your PerfectMoney account.
  Transaction batch is 333898406.

  ReplyDelete
 27. HyipZanoza.me 2020-09-13 06:42
  New payments from CryptoNode (profit+referral rewards): $21.56 has been successfully sent to your Payeer account. Transaction batch is 1142670772.

  ReplyDelete
 28. HyipZanoza.me 2020-09-16 13:21 New payments from CryptoNode (profit+referral rewards):
  $15.50 has been successfully sent to your Bitcoin account.
  Transaction batch is a627f02b589f9d42305681b66a26d3ac37fb27fad29761ffd074096ce43a15d0.

  ReplyDelete
 29. HyipZanoza.me 2020-09-17 16:26
  New payments from CryptoNode (profit+referral rewards):
  $8.86 has been successfully sent to your Payeer account.
  Transaction batch is 1147249892.

  ReplyDelete
 30. HyipZanoza.me 2020-09-18 21:35
  New payments from CryptoNode (profit+referral rewards):
  $18.30 has been successfully sent to your Bitcoin account.
  Transaction batch is 7478d3c3cae85d22b7fd28227faf5f8376d6f9b7d92dda6fbf430343b8b9fb7c.

  ReplyDelete
 31. HyipZanoza.me 2020-09-19 21:53:01 New payments from CryptoNode (profit+referral rewards):
  $24.10 has been successfully sent to your Payeer account.
  Transaction batch is 1149843602.

  ReplyDelete
 32. HyipZanoza.me 2020-09-22 05:05 New payments from CryptoNode (profit+referral rewards):
  $10.36 has been successfully sent to your Bitcoin account.
  Transaction batch is 612d9984c0a055652b2831555462dca8851081eaaf3b9c53367b3750d1ad500a.

  ReplyDelete