Sunday, August 16, 2020

[SCAM] Review Crypto Industry - Lãi từ 4.21% hằng giờ - Thanh toán tức thì

[SCAM] Review Crypto Industry - Lãi từ 4.21% hằng giờ - Thanh toán tức thì

SCAM - KHÔNG THANH TOÁN
Crypto Industry là một dự án chiến nhanh thanh toán lãi hằng giờ , ra mắt từ ngày 15/06/2020 nhưng ở chế độ sleepmode cho đến tận 06/08/2020 mới chính thức thay đổi giao diện để chạy chương trình chính thức. Đây là một dạng đầu tư nhanh nên anh em cân nhắc đầu tư trong phạm vi tài chính cho phép.
I. Đặc điểm của Crypto Industry
 • Khởi chạy chính thức : 06/08/2020.
 • Chấp nhận nạp tiền qua các cổng: USD [PM, Payeer], Crypto [BTC, ETH, LTC]
 • Đầu tư tối thiểu : 10$
 • Thanh toán tối thiểu : 0.1$ đối với cổng USD - 1$ đối với ETH, LTC- 5$ đối với BTC
 • Thanh toán : Instant - Thanh toán tức thì
 • Tiền thưởng giới thiệu thành viên 1 cấp : từ 1 - 5%.
 • Lãi trả : 7 ngày/tuần.
 • Thông tin trên các diễn đàn khác : InvestorsStartPage.comHYIPLogs.com, HyipBox.org.
 • Tham gia cộng đồng ưa thích Hyip chiến nhanh : https://www.facebook.com/groups/fasthyip/
II. Gói lãi tại Crypto Industry
 • Lãi 4.21% hằng giờ cho 24h, không hoàn vốn. Đầu tư từ 10$. ROI 101.04%.
 • Lãi 5.51% hằng giờ cho 24h, không hoàn vốn. Đầu tư từ 500$. ROI 132.24%.
 • Lãi 7.71% hằng giờ cho 24h, không hoàn vốn. Đầu tư từ 1,000$. ROI 185.04%.
III. Hướng dẫn đầu tư
Để đầu tư bạn vào Make Deposit >> Chọn gói lãi >> Nhập số tiền muốn đầu tư >> Chọn cổng thanh toán >> Spend.


Lưu ý : Đầu tư Review HYIP, MLM, ICO, Matrix Review luôn tiềm ẩn rủi ro đầu tư nên bạn cân nhắc đầu tư trong phạm vi tài chính cho phép và có trách nhiệm với quyết định đầu tư của bạn.  

0 Post a Comment: